Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo pediatryczne

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo pediatryczne

Specjalizacja

Nowy program specjalizacji obowiązuje od 24 sierpnia 2015 roku! 

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 810 godzin dydaktycznych, w tym 350 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy specjalizacji z pielęgniarstwa pediatrycznego odbywają praktyki w: podstawowa opieka zdrowotna z gabinetem szczepień, szkoła podstawowa, oddział pediatryczny, oddział chirurgii dziecięcej, oddział zakaźny dziecięcy, szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci, zespół ratownictwa medycznego, oddział pediatryczny o profilu neurologicznym, endokrynologicznym, reumatologicznym, alergologicznym, pulmonologicznym, nefrologicznym lub gastroenterologicznym, oddział rehabilitacji albo Oddział rehabilitacji neurologicznej (neurologii), szkoła integracyjna albo Szkoła specjalna dla dzieci, oddział onkologii dziecięcej/oddział onkologii i hematologii dziecięcej, oddział chemioterapii dziennej/oddział chemioterapii ambulatoryjnej, hospicjum dla dzieci stacjonarne albo domowe, dom małego dziecka, oddział psychiatrii dzieci i młodzieży. 

 

1. Zobacz aktualny program specjalizacji 

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

Aktualnie brak trwających naborów

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów