Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgnierek i położnych

Strona główna > Wyszukiwarka szkoleń > Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacja

Kontakt

Wyszukiwarka szkoleń pielęgniarek i położnych
tel. 664 128 275
email:

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacja

Ta specjalizacja została utworzona w 2015 roku, w miejsce poprzednio funkcjonujących specjalizacji: pielęgniarstwo w ginekologii oraz pielęgniarstwo położnicze.

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych mogą odbywać wyłącznie położne. Program tej specjalizacji składa się z 854 godzin dydaktycznych, w tym 332 zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące. Praktyka specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego odbywa się w: Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia leczenia niepłodności albo Oddział leczenia niepłodności , Szkoła rodzenia, Oddział patologii ciąży, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Pracownia/gabinet USG, Blok porodowy z salą porodów rodzinnych, Oddział położniczo-noworodkowy, Poradnia laktacyjna, Poradnia położniczo-ginekologiczna albo poradnia ginekologii dziecięcej, albo poradnia ginekologii wieku rozwojowego, Oddział ginekologii albo oddział endokrynologii ginekologicznej, Poradnia ginekologiczna, Poradnia onkologiczno-ginekologiczna, Oddział onkologii ginekologicznej.

 

1. Zobacz program specjalizacji 

2. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

 

 

Organizatorzy u których trwają nabory:

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

województwo: dolnośląskie miasto: Wrocław koniec naboru: 2020-09-27 płatność: pełnopłatne
koszt: 5250.00zł


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

województwo: wielkopolskie miasto: Poznań koniec naboru: 2020-09-20 płatność: pełnopłatne
koszt: 4500.00zł

Organizatorzy u których nabory zostały zakończone:

Brak historii naborów